Verenigde Naties New York

Het gebouw van de Verenigde Naties (VN) is een bezienswaardigheid in New York. De VN is gehuisvest aan United Nation Plaza bij de East River in Noordelijk Midtown Manhattan New York. Dit 7 ha terrein tussen East 42th-East 48th Street is geschonken door John D Rockefeller Jr. Aan First Avenue hangen op alfabetische volgorde de vlaggen van de lidstaten. Dit internationale terrein maakt officieel geen deel uit van de Verenigde Staten. Het terrein van de Verenigde Naties bestaat uit vier gebouwen en een park. De Verenigde Naties heeft zes bestuursorganen:  

 • Algemene Vergadering.
 • Economische en Sociale Raad.
 • Internationaal Gerechtshof.
 • Het Secretariaat.
 • Trustschapsraad
 • En de meest bekende, de VN Veiligheidsraad.

Gebouw van de Verenigde Naties, 166 meter hoog aan de East River in New York

Secretariaat Gebouw Verenigde Naties

Het 166 meter hoge rechthoekige Secretariaats gebouw met 39 verdiepingen met groene glazen is het bekendste gebouw. Hier houden meer dan 16.000 medewerkers zich bezig met de dagelijkse bedrijfsvoering. Aan het hoofd van het secretariaat staat de Secretaris Generaal. De Secretaris Generaal wordt aangesteld door de Algemene Vergadering. Secretaris Generaal is tevens spreekbuis van de VN inzake vredesoperaties.

Conferentie Gebouw

Tussen de East River en het Secretariaat gebouw is het Conferentiegebouw gelegen. Hier is vergaderd onder andere de VN Veiligheidsraad. De zaal van de Veiligheidsraad is ontworpen door de Noorse Architect Arnstein Arneberg en geschonken door Noorwegen. Kenmerkend in deze zaal is de tafel in de vorm van een hoefijzer en lichtblauwe stoelen. De Veiligheidsraad bestaat uit 15 leden, waaronder de vijf permanente leden:

 • China.
 • Frankrijk.
 • Rusland.
 • Verenigde Staten.
 • Verenigd Koninkrijk.

De overige tien leden worden voor twee jaar gekozen door de Algemene Vergadering

Dag Hammarskjöld Library

Deze bibliotheek genaamd naar de oud Zweedse Secretaris Generaal van de Verenigde Naties van 1953-1961. De bibliotheek is niet toegankelijk voor publiek.

General Assembly Building

Alle 193 landen vergaderen jaarlijks in de General Assembly Hall. De afgevaardigden van de lidstaten zitten per land in alfabetische volgorde. De 1898 zitplaatsen zijn uitgerust met koptelefoon om de vertalingen te kunnen volgen.

Park

Aan de Noordkant van het terrein bevindt zich een park met kunstwerken geschonken door de lidstaten. Onder deze kunstwerken bevindt zich een stuk van de Berlijnse Muur.

Praktisch

 • Tijdsplanning: de tour door het Verenigde Naties gebouw duurt een uur. In de kelder kan eventueel geluncht worden. Zie ook mijn reisschema New York.
 • Locatie: kruising 46th St & 1st Ave New York.